Ifjúsági Katolikus Szövetség (X)

Ifjúsági Katolikus Szövetség (X)

Az X alapítása: Marcali, 1994. július 8. (Művelődési Ház)
Az X vezetői: Kollár Róbert (1994-1998)
Király Márta, Kiss Anna (1998-2008)
Király Krisztián (2008-2010)

Az X alapító tagjai 1994-ben: Benkes Anita (Mesztegnyő), Gaál Balázs, Gaál Béla, Garics Zsolt, Gazda Tamás, Hizó Johanna, Horváth András, Horváth Andrea, Horváth Bernadett, Horváth István, Horváth Tamás, Ilia István, Ilia Judit, Király Jenő, Király Péter, Király Krisztián, Király Márta, Kispál Zoltán, Kiss Anna, Kiss Mária, Kollár Róbert, Kovács Beáta, Kutor András, Lakiné Simon Bea, Linha Lívia, Magyar Tamás, Markovics Gábor, Markovics Róbert, Molnár Mariann, Németh Szilvia, Páhi András, Pandur Zoltán, Pozsonyi Ádám (Budapest), Pozsonyi Márk, Pozsonyi Pál, Ress Dániel, Ress Ildikó, Ress Szabolcs, Ságvári Róbert, Schillinger Lívia, Szabó Andrea, Szabó Melinda, Szita Kornélia, Takács Katalin, Tóth Bernadett.

 

Az X rövid története

1994 húsvétján Kollár Róbert azzal az ötlettel fordult Kiss Iván marcali plébánoshoz, hogy a templomba járó fiatalokból ifjúsági csoportot kellene létrehozni. Első nekifutásra megkeresték a somogysámsoni fiatalokat, nagycsaládosokat, hogy megnézzék az ott folyó munkát, majd ezután felvették a kapcsolatot a marcali fiatalokkal. Június 29-én, a marcali plébánián tartották a legelső megbeszélést, ahol kitűzték az alakuló gyűlés időpontját. Július 8-án a Művelődési Ház kistermében, 45 fiatal megalakította az X-et, azaz Ifjúsági Katolikus SzövetségetVezetővé Kollár Róbertet választották meg. A fiatalok legelső feladata a fatimai ünnepség előkészítése volt. Július 20. a fatimai kegyszobor fogadásán jelentős szerepet vállalnak az X-es fiatalok: 24 órás ügyeletet tartottak, segítették a zarándokokat.
Hét X-es fiatal a plébános vezetésével augusztus 1-4. között Tiszaőrsön, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál (MMSZ) táborozott. Majd augusztus 8-án kerékpáros kirándulást szerveztek Balatonföldvárra, ahol közösségi szentmisén és a polgármester fogadásán vettek részt. Augusztus 15-én gitáros-szentmisét tartottak a Boldog Gizella templomban, amely akkor ünnepelte egy éves születésnapját. Augusztus 20-án, délelőtt 9 órakor ünnepi szentmisén, Rózsás László püspöki helynök jelenlétében az X tagjai ünnepélyes fogadalmat tettek. Délután focimeccsel, este tábortűzzel zárult az ünnep.
Az egykori zárda épület (Dózsa Gy. u. 3. sz.) keleti részének felújítása szeptember. 1. kezdődött, amely később az ún. X-ház nevet (az Ifjúsági Katolikus Szövetség után) kapta. Elsőként kb. 40 X-es fiatal leverte a vakolatot kívül és belül, majd az ipari iskola tanulói elvégezték a kőműves munkákat. A villanyszerelési terveket és a kivitelezést Kollár Róbert X-vezető végezte.
Szeptember 14-én a Marcali Városi TV felvételt készített az X-ről. Október 12-én az X-et bejegyezték a cégbíróságnál.
Balás Béla kaposvári megyéspüspök november 12-én szentelte fel az elkészült X-házat, majd előadást tartott a fiataloknak. December 3. Szent Miklós napi ünnepséget rendeztek az X-es otthonban. Este 17 órakor Balás Béla püspök újabb előadást tartott a fiataloknak. December 18-án az X vendégül látta az egyházközség nyugdíjasait. December 31-én este 18 órakor szilveszteri hálaadás volt a plébániatemplomban, utána az X-esek szilvesztere az X-házban.

1995. február 4. Csatlós István inkei plébános, majd február 18-án Marik Tamás tartott előadást a fiataloknak. Közben február 11-én szervezték meg az első X-es farsangot. Március 11-én dr. Sütő László polgármester tartott fórumot az X-házban. A március 15-ei ünnepségen Kiss Iván plébános a Noszlopy szobornál az X-esekkel együtt koszorúzott. Csatlós István inkei plébános vezette a lelki gyakorlatot április 8-án. A Passió-játékot április 9-én az X-esek adták elő a diákmisén és este a Boldog Gizella templom előtt. Április 23-án dr. Semjén Zsolt országgyűlési képviselő tett látogatást az X-ben.
Nagymarosra az Országos Ifjúsági Találkozóra május 20-án autóbusszal mentek a résztvevők.
Majd május 27-én Katolikus Ifjúsági találkozót szerveztek Marcaliban. Az andocsi Ifjúsági találkozón június 24-én 15 X-es fiatal képviseltette magát. Június 27. a Szent László napon, Kaposváron az új püspöki székház megáldásán szintén 15 X-es fiatal volt jelen. Az Ifjúsági Katolikus Szövetség egy éves évfordulóját focival, hálaadó szentmisével, majd szórakoztató programokkal ünnepelték meg. ANagysalléron június 10-én induló egyházmegyei ifjúsági táborban X-es fiatalok is képviseltették magukat. Július 14-én pedig gyalogos zarándoklaton vettek részt a marcaliak az egyházmegye fiataljaival, Keszthely-Várvölgy-Sümeg útvonalon. Kiss Iván plébános este Várvölgyön misét tartott a zarándoklat résztvevőinek. Július 29-én, Somogyváron, este 17 órakor Tempfli József nagyváradi püspökszentmiséjén X-esek énekeltek. Kutasra templomszentelési misére hívták július 30-án az X-eseket énekelni. Augusztus 4. az X-esek egy csoportjából imakör alakult, mely péntek esténként tartott összejöveteleket. Augusztus 20-án a Boldog Gizella templomban 19 órakor kezdődő szentmise keretében az új X-esek fogadalmat tettek, majd a közösségi ház udvarán tábortűzzel zárták a napot. Marcaliból 4 X-es fiatal (Király Jenő, Király Péter, Ilia István, Páhi András) augusztus 25-31. között részt vett a nemzetközi ministráns találkozónRómában.
Október 7. Szűcs Imre tapsonyi plébános tartott előadást az X-ben. A marcali Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és az X közös utat szervezett október 21-én a budapesti karizmatikus találkozóra, a Budapest Sportcsarnokba. Október 22-én ’56-os ünnepséget rendezett a KÉSZ az X-el karöltve. 8,30-kor a plébániatemplomban szentmisével, 9,30-kor ünnepséggel emlékeztek meg az X-házban a mártírokról.
Október 28-án Kaposváron Regionális Ifjúsági találkozón négy X-es fiatal képviselte a szövetséget. December 10-én Mikulás ünnepséget tartottak kb. 200 gyermeknek az X-házban. Az X és a KÉSZ december 23-án tartotta közös karácsonyát. Szenteste pásztorjátékot adtak elő az X-es fiatalok Kiss Anna szervezésével.

1996. március 15-én közös ünnepi megemlékezésen vett részt az Egyházközség az X-esekkel. Balás Béla megyéspüspök március 20-án marcaliba látogatott, este együtt vacsorázott az egyházközség vezetőivel és az X-es fiatalokkal. Március 31-én ifjúsági passiójáték volt a diákmisén. Tiszaőrsre az MMSZ táborába július 22-én 5 fiatal utazott Marcaliból. Augusztus 4-én Kiss Iván plébános hét marcali fiatallal Taisé-be indul a MMSZ támogatásával. Velencében két, Taisében öt, majd a németországi Weiblingenben három felejthetetlen napot töltöttek el. Október 26-án Ifjúsági találkozón voltak Pécsen. A Mikulás napi ünnepséget december 8-án tartották az X-házban a gyermekeknek.

1997. február 2. hittanos farsangot rendeztek az X-házban. Egyházközségi zarándoklat indult április 6-án Medjugorjéba, melyen X-es fiatalok is képviseltették magukat. 20 fiatal április 19-én a nagykanizsai Regionális Ifjúsági Találkozón vett részt. Május 1-3 között a gombai templom felújításakor lelkes X-es fiatalok verték le a vakolatot. A munkákat Király Jenő templomatya irányította. Június 14-én Taisé-i imaóra kezdődött a marcali kiscsoportok részvételével. Hatvan tagú Egyházközségi zarándoklat indult június 22-énMedjugorjéba, X-es részvétellel. Az Andocsi Ifjúsági Találkozón, június 28-án bemutatkoztak a marcali X-esek is. Július 13-án Egyházközségi zarándoklat indult három autóbusszal Homokkomáromba. Ugyancsak három autóbusszal az egyházközség szervezésében Győrbe és Pannonhalmára zarándokoltak augusztus 9-én. Majd augusztus 13-án nyolc fiatal és Kiss Iván plébánosPárizsba utaztak. (Az egyházmegye szervezésében: Kiss Iván, Király Péter, Király Jenő, Kollár Róbert, Páhi András. A KIM szervezésében: Babina Bernadett, Pozsonyi Pál. A lazaristák szervezésében: Ress Ildikó és Ress Szabolcs indult a találkozóra.) Az egyházközség által szervezett sümegi zarándoklaton, szeptember 12-én, a fiatalok is képviseltették magukat. Szeptember 27-én Balás Béla megyéspüspök jelenlétével párizsi utótalálkozót szerveztek Marcaliban, melyen 65 fiatal vett részt az egyházmegyéből. Majd november 22-én Balatonkilitiben Területi Ifjúsági Találkozón voltak jelen a marcaliak.

1998. január 23-án, Kiskanizsára a Magvető Közösséghez látogattak el az X-es fiatalok. A farsangi szentségimádást február 21-én tartották az X-házban, majd előkészületeket tettek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának megünneplésére. Március 7-én Balatonújlakon tartottak taiséi imaórát az X-esek. A hittanosok és X-es fiatalok március 15-én megemlékeztek a Szabadságharc 150. évfordulójáról. Egész napos egyházközségi lelki nap kezdődött március 21-én. Vendégek voltak: Francesco testvér Taiséből és Marik Tamás ferences atya. Az esti zárómisét követően jókedvű beszélgetéssel fejeződött be a program. Április 17-én hitoktatók tábora kezdődött Balatonfenyvesen, akik között 7 marcali hitoktató is megjelent. Este Kiss Iván marcali plébánoskét X-es fiatallal és a nagykanizsai Szikla közösséggel beszámolót tartott a hitoktatóknak a párizsi Ifjúsági Világtalálkozóról. Az X-esek május 9-én Balatonfölváron tartottak taiséi imaórát. Balatonkilitin május 30-án pünkösdi virrasztáson vettek részt az X-es fiatalok. Június 20-án egyházmegyei fiatalokkal Pannonhalmára indultak a fiatalok, ahol a Chemin Neuf közösséggel találkoztak. Marcali fiatalok nyitották meg június 26-án Andocson az Ifjúsági találkozót. Majd augusztus 15-én újabb andocsi zarándoklat következett három autóbusszal. Augusztus 25-29 között Kiss Iván plébános vezetésével medjugorjei zarándokúton vettek részt az X-es fiatalok. Október 3-án megalakult az ún. Kis-X, melynek vezetője Király Márta lettGyőr-Ménfőcsanakon november 7-én X-es fiatalok találkozhattak a Chemin Neuf Közösséggel. Majd az X-ház ügyében tárgyalást folytattak Olivie atyával. November 21-én „Élet a lélekben” imaszeminárium kezdődött hat résztvevővel, köztük X-esekkel.

1999. január 16-án küldetési szentmisén vettek részt a Lélek Szeminárium résztvevői. Majd január 30-án Ifjúsági találkozón vettek részt az X-esek Balatonszemesen. Március 13-án lelki napot tartottak az X-esek közreműködésével a marcali plébánián. A szeminárium résztvevőinak március 20-án volt a lélekkeresztsége. Április 9-én Északi Ifjúsági Régió alakult Marcaliban. Május 13-ánHomokkomáromba volt zarándoklat, majd május 22-én pünkösdi virrasztás Balatonkilitiben. A nagykanizsai Szikla Kupán június 19-én marcali fiatalok is részt vettek. Július 26-31. között az X-esek hittanos tábort szerveztek az X-házban.
Augusztus 23-28. között az északi régió 42 fiatalja a Czestohowa-i Ifjúsági Zarándoklaton képviseltette magát. (Az útvonal:Czestohowa-Krakkó-Auswitz -Zakopane-Wadowicze-Wielicka volt.) Az Északi Ifjúsági Régió szeptember 25-én Marcaliban tartott találkozót. Október 8-án Kéthelyen a magyar ifjúságért imavirrasztásra menetek az X-esek. Az újabb Élet a Lélekben Szeminárium kezdődött október 23-án Marcaliban. December 31-én az egyházmegye Északi Ifjúsági Régiója és az X közös Szilvesztert tartott az X-házban 70 fiatal részvétele mellett.

2000. január 22-én Balatonszemesen Ifjúsági találkozón vettek részt a marcali fiatalok. A gyermekfarsang megrendezésére február 19-én került sor. Majd régiós megbeszélésre gyűltek össze Marcaliban a római ifjúsági találkozóval kapcsolatban. Március 18-án 230 fős zarándoklat – köztük X-es fiatalok – indult a kaposvári székesegyházba, a jubileumi Szent Év tiszteletére. A Magyar Rádió Vallási Szerkesztősége május 5-én riportműsort készített az egyházközségről, amit a torlódás miatt októberben adtak le. A marcali pünkösdi vigasságok keretében június 11-én az X–es fiatalok 2. helyezést értek el. A június 24-ei somogyvári napokon, a Kupaváron az X-esek is jelen voltak. A zánkai evangelizációs táborban június 26-30. között 11 marcali fiatal vett részt. A július 1-ei budapesti katolikus napok rendezvényen a marcali X-esek vitték az egyházmegye zászlaját. A hitoktatók irányításával napközis tábort szerveztek az X-házban július 3-8. között, melyen 50 gyermek vett részt. Augusztus 6-án Marcaliban az X-házban Balás Béla püspök és 100 résztvevő volt jelen a római előtalálkozón. Kiss Iván plébános és 5 fiatal augusztus 8-án indult Rómába a Világifjúsági Találkozóra. (Október 9-én megjelent a Marcali Katolikus Újság római különszáma.) Az ádventi játszóházat december 16-án tartották. Végül az év végi hálaadást követően az egyházmegye ifjúsága az X-esekkel közös szilvesztert tartott az X-házban.

2001. február 3-án a balatonszemesi Regionális Ifjúsági Találkozón vettek részt a marcali fiatalok. A gyermekek farsangi bálját február 17-én a fiatalok rendezték, majd február 24-én a felnőttek első farsangi bálján is részt vettek az X-esek. Március 17-én Balás Béla püspök a közösségekkel találkozott az X-házban. A lelki napot március 24-én Vereb Zsolt piarista atya tartotta, melyen az X is képviseltette magát és rendezőként működött közre. Az április 8-kai virágvasárnapi passiójátékot a hittanosok és fiatalok adták elő. Majd az április 14-kei feltámadási körmeneten az X szintén aktívan jelen volt. Az egyházközségi majálist május 1-jén a fiatalok részvételével szervezték meg Mesztegnyő-Kakpusztán. Június 16-án Galambokra utaztak a fiatalok ministráns találkozóra. Június 18-23. között 30 középiskolás X-es fiatal vándortáborban volt a Kis-Balaton körül. Az andocsi Egyházmegyei Ifjúsági Találkozóra egy autóbuszt megtöltöttek a marcali fiatalok. Július 1-én a somogyvári történelmi emlékhelyen, a Szent László ünnepségen is részt vettek az X-esek. 50 alsó tagozatos gyermek július 23-án kezdődő napközis táborát az X-esek irányították. A római Ministráns Találkozórajúlius 30-án 4 marcali X-es fiatal, Laskai Péter, Gyukity Botond, Lukács Szilveszter és Gadányi Nikoletta indult el Marcaliból. December 1-én Taisé-i előtalálkozót tartottak az X-házban, melyen részt vett Balás Béla kaposvári püspök is. December 8-án délután az ifjúsági zenekar Vörsön ádventi misén közreműködött. December 31-én a hálaadás után egyházközségi, majd ifjúsági szilveszter tartottak az X-házban.

2002. január 26-án hittanos gyermekek farsangját tartották az X-házban. Egyházközségi zarándoklat volt március 16-án az ópusztaszeri történelmi emlékhelyen. A marcali plébánia lelki napját Veres András püspök tartotta március 23-án. A pünkösdi vigasságok keretén belül május 19-én szabadtéri szentmise volt Marcaliban, a Künzelsau téren. A június 2-ai Úrnapi körmeneten (Templom utca) az X-esek is közreműködtek. Június 22-én a budapesti „Ez az a nap!” karizmatikus rendezvényen a marcali fiatalok is jelen voltak. A Szent László ünnepségre Somogyvárra, június 29-én az X-esek is elmentek, mivel lelki atyjuk: Kiss Iván plébános oklevelet kapott a Somogyvári Önkormányzattól a Szt. László napok elindításáért. Július 15-én egyhetes gyermektábor kezdődött az X-házban Kiss Anna hitoktatónő vezetésével. A július 18-28. közötti Torontói Világifjúsági találkozón Király Krisztián X-es fiatal képviselte Marcalit. Az X-esek egyházközségi zarándoklaton voltak július 20-án Budapesten, ahol a Parlament mellett, a Terror Háza múzeumot, valamint  a Szent Jobbot is megtekintették. Augusztus 5-én vándortábor kezdődött a középiskolás és főiskolás X-es fiatalok részére. December 31-én közös szilveszteri hálaadás volta templomban, majd szilveszteri mulatság az X-házban.

2003. február 22-én az egyházközség bálját, március 1-én a gyermekek farsangját tartották meg az X-házban. A nagyböjti lelki napotPintér Ambrus bencés szerzetes vezette, melyen a fiatalok is részt vettek. Május 3-án X-es fiatalok a kaposszentbenedeki Egyházmegyei Ifjúsági találkozón képviseltették magukat. Pünkösd napján, június 8-án a Künzelsau téren szabadtéri szentmisét tartottak. Az X-esek a pünkösdi királyválasztásban mérették meg magukat. Közülük Szép István lett a pünkösdi király. Június 29-énSomogyváron, a Szt. László napi ünnepségen a misét Kiss Iván c. prépost, marcali esperes-plébános celebrálta. A kb. 50 fős marcali zarándokcsoportban a fiatalok is szép számmal jelen voltak. Július 7-én hittanos tábor kezdődött 50 fővel az X-házban. Az október 1-én kezdődő rózsafüzér imádságokat minden este más közösség imádkozta, melyben az X-esek is aktív szerepet vállaltak.November 8-án ünnepelte Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános Marcali szolgálatának 10 éves évfordulóját. Az X-házban tartott ünnepségen a fiatalok is köszöntötték plébánosukat. November 29-én Taisé-i imaórával nyitották meg az X-esek az Ádventet a Kaposvári Egyházmegyében.

2004. február 14-én tartották az egyházközségi bált. Március 5-től a nagyböjti keresztutakat az egyházközség közösségei végezték, az egyik pénteki napon ifjúsági keresztutat is tartottak. A lelki napot Rózsás László c. apát, Kaposvár I. plébánosa vezette. Június 28. – július 2. között Kiss Anna hitoktatónő vezetésével és az X-esek közreműködésével hittanos tábor kezdődött. Helye ismét az X-házban volt. A táborba 53 gyermek jött el. Az egyik napon Homokkomáromba is kirándultak. Július 10-én tartotta az X fennállásának 10 éves jubileumi ünnepségét. Ez alkalomra a Marcali Katolikus Újság különszámot jelentetett meg. 16 órakor ünnepi köszöntőt mondott Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános, majd Kollár Róbert, az X első vezetője. Ezután Igali Istvánné külön erre az alkalomra írt versével köszöntötte az X-es fiatalokat. 16,30-tól gitáros zene volt közös énekléssel. 17 órától játék, 18 órától a kötetlen program beszélgetéssel folytatódott. 19 órától hálaadó szentmisén vettek részt a megjelentek, amelynek keretében fogadalmat tettek a régi és az új X-esek. 20 órától tábortűz mellett folytatták a beszélgetést, amely a késő éjszakába nyúlt. A találkozón az alapító tagok 6 kisbabát hoztak el, a régi és új tagok közül mintegy 50-en jöttek el a jeles évfordulóra. Július 19-én a középiskolás fiatalokKiss Anna vezetésével Galambokra indultak vándortáborba. Kis gyermekek részére játszóházat tartottak szeptember 25-én az X-házban. Október 8-án Magyarok Nagyasszonyának ünnepén Balás Béla kaposvári püspök megáldotta az új fatimai kegyszobrot és az új márványoltárt. Az ünnepségen az X-esek is részt vettek. Október 9-én Kiss Iván plébános az X-esekkelKeszthelyre kirándult: Balczó András tanúságtételére. Interaktív játszóházat tartottak október 16-án az elsőáldozóknak, majd október 30-án a bérmálkozóknak szervezett programot Brolly Péter hitoktató. November 13-án a „Marcali Plébánia Története” című kiállítás megnyitója után a fiatalok Taisé-i imaórát tartottak. December 4-én mintegy 100 gyermeknek szerveztek Mikulás ünnepséget az X-házban. December 31-én a szokásos év végi hálaadás és a közösségek szilvesztere volt az X-házban.

2005. január 29-én gyermekek farsangját tartották az X-házban. Majd Balatonszemesre az Északi Regionális Ifjúsági Találkozóra mentek a marcali fiatalok. Ezután még aznap este az X-házban tartották meg az 5. Marcali Katolikus Bált, több mint 100 résztvevővel. Március 5-én kétszer is levetítették Mel Gibson: Passió című filmjét az X-házban, melyet a fiatalok is megnéztek. Június 20-24. között hittanos tábort rendeztek 45 fővel az X-házban. Somogyváron Szt. László halálának 910. évfordulóján, az ünnepi szentmise után, Balás Béla püspöktől vette át Kiss Anna hitoktatónő (és az X vezetője), az MKPK által alapított Szt. Gellért díjának ezüst fokozatát: kiváló katolikus nevelő és oktató munkájáért. Július 4-8. között erdélyi körútra indult az egyházközség 40 fővel, köztük X-es fiatalokkal. A zarándokút célja Csíksomlyó volt, ahol Iván atya szentmisét celebrált az utazóknak, akik ezután virággal járultak a Szűzanya kegyszobrához. A július 25. – augusztus 2. között 18 szovátai (erdélyi) gyermek és 2 felnőtt kísérő részére szervezettmarcali tábor megszervezésében az X-es fiatalok is nagy szerepet vállaltak. Augusztus 2-án 16 X-es fiatal Kőszegre indult vándortáborba a Verbita rendházba, ahonnan Sopronba és Szombathelyre is tettek kirándulásokat. A kölni Világifjúsági Találkozón, augusztus 21-én, 5 marcali X-es fiatal: Laskai Péter, Horváth Lilla, Vass Andrea, Brolly Péter és Pozsonyi Pál is képviselték az egyházközséget. Október 8-án este a kéthelyi templomban imavirrasztást tartottak a marcali fiatalok. A plébánia ádventi lelki napját december 4-én Szabó Oszkár őrnagy, tábori lelkész vezette. December 11-én Vörsön, az ország legnagyobb beltéri betleheménél, misézett Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános. A zarándoklatra sokan elmentek Marcaliból, köztük fiatalok is. December 31-én szilveszteri hálaadás, majd közösségi találkozó volt az X-házban.

2006. január 28-án hittanos farsangot rendeztek az X-házban. Az összesen kb. 150 gyermeknek két részletben tartották meg a bált, külön az alsós és külön a felsősök részére. Február 25-én Balatonszemesen, az Egyházmegye Ifjúsági Találkozóján Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános 9 marcali fiatallal képviseltette magát. Ugyanaznap este Marcaliban az X-ház nagytermében a 6. Katolikus bálon mintegy 100 résztvevő jelent meg. Április 7-én engesztelő imaórát tartottak a magyar nemzetért, melyen az X-esek is részt vettek. Április 15-én a nagyszombati szertartáson és a körmeneten az X-es fiatalok is aktívan jelen voltak. Június 24-én Somogyvárra az X-esek is elzarándokoltak az ünnepi szentmisére. Július 3-8. között a csíksomlyói zarándoklaton a fiatalok ismét képviseltették magukat. Július 17-től 10 napig a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 40 szovátai gyermekét táboroztatták Marcaliban. (A színes programokat Kiss Iván plébános és az X-esek szervezték meg.) Az augusztus 20-ki ünnepségen az új Szabadtéri színpadon (Európa-park) megtartott szentmisén a fiatalok szintén részt vettek. Augusztus 22-től az X-esek Galambokon tartották szokásos nyári vándortáborukat. November 11-én játszóházat tartottak a 2. osztályos hittanosoknak. November 18-án Somogysámsonban a Hittanos és Ifjúsági találkozón 40 marcali fiatal és hittanos vett részt. Az ádventi lelki napot, december 10-én Berta Tibor tábori alezredes, kiemelt esperes tartotta, melyen X-esek is jelen voltak. December 16-án az idősek karácsonyát az X-házban a fiatalok rendezték meg. December 31-én a hálaadás után, az X-es fiatalok szokásos szilveszterét tartották meg a közösségi házban.

2007. február 10-én tartották a hittanosok farsangját kb. 100 gyermek részvételével. Február 17-én az X-es fiatalok Balatonszemesen, az ifjúsági találkozón, majd aznap este a 7. Marcali Katolikus Bálon is részt vettek. Március 24-én a lelki napot, a Segesdi Esperesi Kerület papjai tartották. A gyermekek felügyeletét az X-esek látták el. Március 31-én az egyházmegye ifjúsági közösség vezetőinek tartottak találkozót az X-házban. Április 7-én a feltámadási körmeneten az egyházközség mellett a fiatalok is újból közreműködtek. Az első keresztény majálison (május 1.) a fiatalok is szép számmal közreműködtek és jelen voltak. Május 22-én Böjte Csaba a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője látogatott el Marcaliba, ahol misét celebrált, majd találkozott a nyári tábor szervezőivel és közreműködőivel. Június 10-én az X-esek is résztvevői voltak az Úrnapi körmenetnek. Június 25-től 50 fős hittanos tábort tartottak az X-házban. Július 1-től csíksomlyói zarándoklaton vett részt az egyházközség, köztük X-es fiatalok is voltak. Július 9-18. között 34 szovátai gyermeket táboroztatott az egyházközség Marcaliban. A tábort Deiszingerné Kiss Anna hitoktatónő és X-vezető irányította, az X-es fiatalok segítségével. Augusztus 20-án szabadtéri szentmise volt az Európa-parkban. December 8-án Szent Miklós ünnepséget tartottak az X-házban. December 24-én az X-esek pásztorjátékot szerveztek a hittanosok közreműködésével. December 31-én a hálaadás után, az X-es fiatalok szilvesztereztek az X-házban.

2008. január 26-án tartották a gyermek farsangot az X-házban. Február 2-án az X-es fiatalok Balatonszemesen, az ifjúsági találkozón, majd aznap este a 8. Marcali Katolikus Bálon is részt vettek. Február 29-től a nagyböjti keresztutat péntekenként a közösségek és a fiatalok végezték. Böjte Csaba ferences atya március 5-én ismét Marcaliba látogatott. Március 8-án a lelki napot, ismét a Segesdi Esperesi Kerület papjai tartották. Március 22-én a feltámadási körmeneten az X-es fiatalok is aktívan közreműködtek. Május 10-én Kerületi Ifjúsági találkozón jártak az X-esek Somogysámsonban. Június 8-án a Marcali Polgári Együttműködés Frakció és az egyházközség közös juniálist rendezett az X-ház udvarán. Június 30-július 6. között hittanos tábor volt 40 gyermekkel az X-házban. Július 21-29. között ismét 38 szovátai gyermek táborozott Marcaliban az X-házban, illetve fogadó szülőknél. Szabadtéri szentmise volt augusztus 20-án az X-esek közreműködésével. Szeptember 27-én sportnapot tartottak az X-házban.

2009. február 14-én a hittanos gyermekek farsangját tartották, két csoportban az X-házban. A 9. Marcali Katolikus Bált a GYÉK-ben rendezték, melyen az X-esek is részt vettek. Április 4-én nagyböjti lelki napot tartottak a hittanosoknak és fiataloknak. Április 11-én a nagyszombati feltámadási körmenetbe a fiatalok is bekapcsolódtak. Június 22-27. között a szokásos gyermektábort szervezték meg 45 fővel az X-házban. Július 4-én Segesden egyházmegyei ifjúsági találkozón marcaliak is képviseltették magukat. Július 13-16. között akárpátaljai zarándoklaton X-esek is részt vettek. Szabadtéri szentmisét tartottak augusztus 20-án az X-esek közreműködésével. Október 17-én Kerületi Ifjúsági találkozón jártak az X-esek és hittanosok Somogysámsonban. November 14-én sportnapot, majd november 28-án játszóházat tartottak az X-házban. December 6-án Szent Miklós ünnepség volt a plébániatemplomban a 8,30 órás szentmisén.

Források:
– Marcali Plébánia Historia Domus II. kötet (1940-2008)
– Marcali Plébánia Historia Domus III. kötet (2008-tól)

Összeállította: Kiss Kálmán