Boldog Gizella-templom

Boldog Gizella-templom

 

Alapítva: 1993
Anyakönyvezés: 1993-tól a plébániatemplomban
Titulusa: Boldog Gizella királyné
Búcsú napja: május 7.

A plébániatemplom felújítása során merült fel Révai József c. prépost, plébánosban egy új templom építésének ötlete 1988-89-ben. A helyszínt az új Berzsenyi lakótelepen tervezték, amelyhez a város a telket ingyen ajánlotta fel az Egyházközségnek.
A munkák 1991. szeptember 16-án indultak meg. Majd első lépcsőben a földmunkák 1991. december 15-ére fejeződtek be.
1992. március 21-én dr. Szendi József megyéspüspök úr ünnepi szentmisét mutatott be a Marcali plébániatemplomban, majd ezután az újonnan épülő templomnál – dr. Sütő László polgármester jelenlétében – elhelyezték az alapkövet.

1993 tavaszán Hubert Schamberger vállalkozó az új templomhoz harangokat öntetett. A 348 kg-os nagyharang felirata: „Industrie Elektrik a Marcali Róm. Kat. Egyházközségnek” (Magyarok Nagyasszonya képpel) „Öntötte: Gombos Lajos harangöntő mester Őrbottyánban 1993 évben”. A 110 kg-os kisharang felirata: „Industrie Elektrik a Marcali Róm. Kat. Egyházközségnek” (Szent József képpel) „Öntötte: Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban 1993 évben”.
Ezután 1993. márciusában a templom belső berendezését Kling József kaposvári szobrászművésznél rendelték meg: oltárt, ambót, sedíliákat, tabernáculumot, valamint a Boldog Gizellát ábrázoló oltárképet (fa dombormű) és 20 db templomi padot. 1993. augusztus 20-án dr. Szendi József veszprémi érsek felszentelte az új Boldog Gizella-templomot. Az ünnepi szentmisén 20 pap, valamint több száz hívő és meghívott vendég volt jelen.

A templom felszentelése utáni hónapban meghalt az építő plébános.
1993. november 1-től Kiss Iván lett Marcali plébánosa, az ő feladata volt a templom életének elindítása. 1993 telén templomfűtés készült, karácsonykor elég nagy tömeg jött a templomhoz, az éjjeli misén. Megkezdődött a hiányzó belső berendezés beszerzése, újabb templomi padok készültek, elektronikus orgona került a kórusra. 2004. augusztus 20-án már ez a templom adott helyet a Szent István ünnepnek- X-es fiatalok fogadalomtételével emlékeztünk az egyéves szentelési évfordulóra. 1995-től január hónapban az ökumenikus találkozók helye, több ízben felnőtt fiatalokat bérmált Balás Béla kaposvári püspök, itt tett esküt az Egyházközség Képviselő Testülete, minden évben elsőáldozás is volt a templomban. A keresztút Prokopp Péter festőművész ajándéka. Több ízben került sor állagmegóvó munkára. Karácsonyi koncert és a Marcali Calypso kórus által énekelt szentmisére is sor került. 2003 karácsonyára Kollár Róbert mérnök tervezésében készül el díszkivilágítása. 2005-ben több fontos esemény színhelye. Itt került sor a pünkösdi vigasságok keretében a szentmisére. Boldog Gizella ünnepén pedig a Magyar Katolikus Rádió élőben innen közvetítette a szentmisét.
Közben a templom környéke is megváltozott. Újabb utcák épültek köré, mellette. Termálfürdő létesült. Minden vasárnap 18 órakor kezdődik a szentmise, télen pedig vasárnap 17 órakor.

Források:
– Marcali Plébánia Historia Domus II. kötet (1940-2008)
– Marcali Plébánia Historia Domus III. kötet (2008-tól)

Összeállította: Kiss Kálmán