Temetőkápolna

Temetőkápolna

Alapítva: 1879
Titulusa: Szent Kereszt
Ünnepe: szeptember 14.

1879-ben Pluhán János marcali öreg kőműves a temetőben kápolnát, s alá sírboltot építtetett.
1894-ben a temetőkápolna részére egy Bécsben készült oltárképet vásároltak 80 Ft-ért. (A régi oltárkép ugyanis időközben tönkrement, mivel a kápolnaépítés első nyarán nem száradt ki teljesen az épület.)
1931-ben Kőszeghy Antal plébános idejében kívül-belül restaurálva lett az akkorra már igen elhanyagolt állapotban lévő temetőkápolna.
1945. április 15-én Kőszeghy Antal plébános a Historia Domus lapjain az alábbiakat írta a háborús sérülésekről: „Temetőkápolnán kevés tetősérülés.” A rongálódások rendbehozására a plébános iparosokat keresett, majd a legszükségesebb javításokat a tavasz-nyár folyamán elvégezték.
1969-ben Ivusza László kőműves bevakolta a temetőkápolnát.
1980 tavaszán az egyházközség a temetőket állami tulajdonba adta a városnak. A temetőkápolna továbbra is az egyházközség tulajdonában maradt. Állagmegóvására viszont a város vállalt kötelezettséget.
1995. január 26-án ismeretlen tettes betört a temetőkápolnába.
1996. április 15-én kezdődött a kápolna felújítása. A munkálatokat augusztus 29-én a festéssel folytatták. Végül november 1-én Kiss Iván esperes-plébános megáldotta a teljesen felújított kápolnát.
2002. július 16-án, az egyházközség az önkormányzattal közösen kezdte meg a temetőkápolna tetőzetének felújítását.
2004. november 2-án szabadtéri szentmisét tartottak a temető kápolnájánál, melynek keretében Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános megáldotta a kívül-belül felújított kápolnát. Az egyházközség abban az évben szigetelte a kápolna falait. Ezen kívül a toronynál rossz állapotban lévő téglákat is kicserélték. Az épületet újból befestették. A munkákat Kiss István szőkedencsi kőműves ajándékként végezte. A kápolna ekkor ünnepelte fennállásának 125 éves jubileumát.

Források:
– Marcali Plébánia Historia Domus I. kötet (1878-1939)
– Marcali Plébánia Historia Domus II. kötet (1940-2008)

Összeállította: Kiss Kálmán