Browsed by
Category: Hírek

Kaposvári Egyházmegyei Hittanverseny – Marcali első tudáspróbában

Kaposvári Egyházmegyei Hittanverseny – Marcali első tudáspróbában

2018. április 14-én, Csurgón a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Központban és a mellette lévő Református Gimnáziumban rendezték meg az idei egyházmegyei hittanversenyt, melyen marcali csoportok is részt vettek. A mintegy 400 résztvevő hittanost Füstős János csurgói polgármester és Füstösné Ábrahám Judit a Református Gimnázium igazgatónője köszöntötte, majd Kiss Iván a Kaposvári Egyházmegye hitoktatási referense nyitotta meg a találkozót. A hittanversenyen tudáspróbában első helyezést ért el a marcali Noszlopy Iskola alsós csoportja: Bohár Marcell, Bohár Bálint, Király Kristóf, Simon Gábor. Felkészítő hitoktatójuk: Tombor Erzsébet. Ének szóló kategóriában 2. helyezést ért el Térdig Viktória. Az ének csoport kategóriában 3. helyezést ért el: Térdig Viktória, Tóth Eszter, Szabó Emese, Bojtor Nóra Lilli, Monostori Otília, Varga Inez, Mándi Dalma. Felkészítőjük: Szabó Andrea és Bojtorné Király Márta voltak. Az aszfaltrajz kategóriában szép eredményt ért el: Bognár Emese, Bohár Zsófia, Liszkai Rozi.

Ételszentelés a Marcali Plébániatemplomban

Ételszentelés a Marcali Plébániatemplomban

2018. április 1-én 7 órakor kezdődött a húsvét reggeli ételszentelési szentmise, melyre évről-évre egyre többen hozzák el húsvéti ételeiket a Marcali Plébániatemplomba. Ennek következtében a korábbi ún. csendes istentiszteleteket felváltotta az orgonás-énekes szentmise. Mindez a szokás a bibliai időkre vezethető vissza, amikor a zsidók az ünnepnek megfelelő ételeket, meghatározott sorrendben fogyasztottak. Napjainkra azonban már átalakult ez a tradíció a magyar ételeknek és íz világnak megfelelően. Sajátos hagyománya van például a székelyföldi húsvét reggeli ételszentelésnek. A húsvéti ételek megáldása régebben főleg vidéken volt szokásban, ahol a szépen feldíszített kosaraikban a hívek minden esztendőben elvitték a húsvét reggelihez elkészített sonkát, tojást, tormát, kalácsot, sőt a bort is. Marcaliban Kiss Iván c. prépost esperes-plébános úr szentelte meg az ízlésesebbnél-ízlésesebben összeállított kosarakban hozott különféle ételeket. A szentmise végén szentképek, a Marcali Katolikus Újság és a Spiritus egyházmegyei újság osztásával kívánt mindenkinek áldott, boldog húsvéti ünnepeket.

Húsvét vigíliája Marcaliban

Húsvét vigíliája Marcaliban

2018. március 31-én, Nagyszombaton 18 órakor kezdődött húsvét vigíliájának a szertartása, melyen több százan vettek részt a Marcali plébániatemplomban. Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr először megszentelte az új tűzet, majd erről gyújtották meg az új húsvéti gyertyát. Ezután ezzel az új húsvéti gyertyával vonultak be a templomba, ahol a húsvéti öröméneket Balogh Bálint kántor énekelte el. Majd a zsidó húsvétot az ószövetségi olvasmányok révén idézték fel. Ezt követően a dicsősséggel kezdődött meg a feltámadási szentmise, miközben megszólaltak a nagycsütörtök este óta néma harangok. A szentmise alatt a hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd Iván atya egy iskolás lányt és egy felnőtt fiatalt megkeresztelt, illetve egy másik fiatalt, pedig a bérmálás szentségében részesített. A feltámadási szentmise végén – az esős idő miatt – a feltámadási körmenetet csak a templomban lehetett megtartani, melynek során Iván atya áldást osztott a híveknek. A húsvéti ünnepek vasárnap reggel ételszentelési szentmisével, hétfőn, pedig gyermekek keresztelésével folytatódnak a plébániatemplomban.

Keresztút a Kálváriánál Nagypénteken

Keresztút a Kálváriánál Nagypénteken

2018. 03. 30-án délután 15 órakor a Marcali Központi Temető Kálváriájánál gyűltek össze a katolikus hívek, hogy Jézus kereszthalálára emlékezzenek. A nagypénteki szertartások része a keresztúti ájtatosság, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr vezetett. Beszédében elmondta, hogy Krisztus önként vállalta a szenvedést és a halált, hogy minden embert megváltson a bűneitől. De még az őket elítélőknek is megbocsátott. A liturgia este 18 órától a plébániatemplomban kereszthódolattal folytatódott tovább. A nagyhét előkészület a húsvétra, mely Jézus feltámadására emlékeztet minden jóakaratú embert. Nagyszombaton tűz-, vízszenteléssel, körmenettel; húsvét vasárnap reggel, pedig ételszentelési szentmisével folytatódik a keresztények legnagyobb ünnepe.

Lelki nap-ifjúsági keresztúttal, a Marcali Plébánián

Lelki nap-ifjúsági keresztúttal, a Marcali Plébánián

Március 24-én lelki napot tartottal a Marcali Plébánián. Délután a hittanosoknak előadás volt az X házban, korcsoportok szerint. Az előadásokat Kóré Mihály segesdi plébános tartotta a húsvéti előkészületről. Majd a hittanos gyermekek elvégezték a húsvéti szentgyónásukat két vendégatyánál: Kóré Mihály segesdi és Német József h. esperes, kéthelyi atyánál. Majd a nyolcadikos bérmálásra készülő gyermekek keresztútja következett a plébániatemplomban, melyet Király Márta hitoktató tanított be. A fiatalok eljátszották Jézus szenvedésének történetét. Majd a felnőttek szentgyónása következet. A lelki napot ünnepi szentmise fejezte be, melyen több száz hívő vett részt és hallgatta Kóré Mihály lelkigyakorlatos szentbeszédét.

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

2018. február 25-én, Marcaliban, a Hősök terén 10 órakor – a hideg időjárásra való tekintettel – csak egy rövid program keretében emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja, valamint a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezésében főhajtással és gyertyagyújtással tisztelegtek a mártírok emléke előtt. A megjelenteket Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke köszöntötte. Majd a Himnusz eléneklése után Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke tartott ünnepi beszédet. A szónok mondandójában kihangsúlyozta a kommunista diktatúra szörnyűségeit és felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy sohasem szabad elfelejteni ezeket a szomorú eseményeket, melyek annyi áldozatot követeltek a világtól és Magyarországtól is. A megemlékezésen Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános és Móring József Attila országgyűlési képviselő is részt vett. A szervező civil szervezetek tagjai és a jelenlévők végül, az 1956-os emlékműnél, mécsesek meggyújtásával rótták le kegyel

Hittanos farsang az X-házban

Hittanos farsang az X-házban

2018. február 10-én, szombaton délután 13 órától az X-ház nagytermében farsangi bált rendeztek a marcali hittanos gyermekek részére. A telt házas rendezvényre mintegy 100 diák jött el, többen a szüleikkel, vagy nagyszüleikkel együtt. Az alsó és felső tagozatos tanulókat Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános köszöntötte, aki örömmel említette, hogy már régi hagyománya van az igen népszerű jelmezes bálnak. A Katolikus Egyházban hamvazószerda előtti időszak még a vidámságé, majd utána következik a nagyböjt, a húsvétra való felkészülés ideje. Majd minden résztvevőnek jó szórakozást kívánva megnyitotta a mulatságot. Ezután a hitoktatók irányításával és az egyházközség fiataljainak közreműködésével megindult a jelmezverseny, ahol különféle ötletes maskarák vonultak fel, de voltak önálló csoportos produkciók is. A szülőkből verbuvált zsűri nehéz helyzetben volt, de végül a leleményes megoldásokat díjazták. Az eredményhirdetés és a nyeremények átadása után még tovább fokozódott a hangulat közös énekléssel, fánkevő-versennyel, valamint olyan ügyességi játékokkal, mint például a székfoglaló vagy a limbó. Végül tombolasorsolással zárult a rendezvény, melyen különféle ajándékokat, köztük édességeket, írószereket, füzeteket, játékokat stb. sorsoltak ki. A legnagyobb érdeklődést mégis talán a fődíj – egy nagyobb plüssmaci – iránt mutatták a gyermekek, melynek egy kislány lett a boldog tulajdonosa. A sok mozgásban megfáradt diákokat finomabbnál-finomabb szendvicsekkel, süteményekkel vendégelték meg, valamint teával és frissítőkkel kínálták meg, az egyházközség, a szülök és a hitoktatók jóvoltából. Köszönet érte mindenkinek!

Záró istentisztelet az ökumenikus imahéten

Záró istentisztelet az ökumenikus imahéten

2018. január 28-án, vasárnap este 17 órakor tartották az ökumenikus imahét záró rendezvényét a Krisztus-hívők egységéért a marcali református-evangélikus templomban. Az istentiszteletet Fazekas Krisztián református lelkipásztor vezette, igét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános hirdetett, melyre a helyi gyülekezeten kívül szép számmal eljöttek a katolikus hívek képviselői is. Az idei imahét Bibliából vett jelmondata: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6) volt. Iván atya beszédében az összefogást, az Isten és az embertársaink iránti szeretet, valamint az imádság fontosságát emelte ki a Taizé-i ökumenikus közösség, Szent II. János Pál pápa, illetőleg Gyökössy Endre református lelkész példáján keresztül. Az istentisztelet végén a jelenlévők a lelkipásztorok áldásával tértek haza és vitték magukkal a közös imádság és az éneklés örömét, valamint a példabeszédben megfogalmazott gondolatokat.

Ökumenikus Bibliaolvasás az X-házban

Ökumenikus Bibliaolvasás az X-házban

2018. január 24-én, szerdán este 17 órától az X-házban közös bibliaolvasással folytatódott az ökumenikus imahét rendezvénysorozat Marcaliban. A katolikus hívek közé ismét eljöttek a reformátusok képviselői is, hogy együtt gondolkodjanak a keresztény egységről. Az összejövetelen a Szentírásból vett „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6) idézetről beszélt Fazekas Krisztián lelkipásztor, aki vetített képes előadáson magyarázta el – a karibi keresztyén testvérek által összeállított – jelmondat jelentőségét. Mózes történetén keresztül világította meg az Egyiptomból való kivonulást és a Sás-tengeren való átkelés lényegét. Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános, pedig élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel, amikor azon a vidéken járt egykor. Mivel az Úr megmentette a népet a pusztulástól, ezért Mózes hálát adott Istennek a szabadulásért. A mai kor emberei sajnos csak akkor fordulnak a Mindenhatóhoz, ha bajban vannak, és nehézségek jönnek. Pedig minden apró örömért is hálát adhatnának, csak a jó dolgokat sajnos hajlamosak vagyunk nem észrevenni. A közös imádság és az éneklés után többen is elmondták gondolataikat, illetve tanúságtételt tettek az Úr segítő szeretetéről. Végül frissítőkkel és süteményekkel vendégelték meg a résztvevőket. A program egy jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

Marcaliban is megkezdődött az ökumenikus imahét

Marcaliban is megkezdődött az ökumenikus imahét

2018. január 21-én, vasárnap a 9 órás szentmisével vette kezdetét az ökumenikus imahét Marcaliban. A Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált ünnepi istentiszteletet. Fazekas Krisztián református lelkipásztor, pedig igét hirdetett a katolikus, református és evangélikus híveknek. Az idei évben, országszerte január 21-28. között tartják meg az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért. Ennek anyagát a karibi keresztyén testvérek állították össze és a: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6) mondatokat választották jelmondatul. A marcali istentiszteleten a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, Balogh Bálint orgonán és Jáki Zoltán hegedűn működött közre. Az ökumenikus programsorozat szerdán, 17 órakor az X-házban közös Bibliaolvasással folytatódik; jövő vasárnap 17 órakor pedig a református-evangélikus templomban istentisztelettel fejeződik be, ahol Iván atya hirdet igét a gyülekezetnek. A szervezők minden jóakaratú embert szeretettel hívnak és várnak, akik együtt szeretnének imádkozni a Krisztushívők egységéért, valamint a keresztény/keresztyén megmaradásáért, ami világunkat sajnos napjainkban igencsak fenyegeti.