Browsed by
Author: admin

Hirdetések 2024. június 2-án

Hirdetések 2024. június 2-án

Úrnapja: Krisztus szent Teste és Vére (főünnep)

 1. Ma 10 órakor kezdjük az ünnepi szentmisét a plébániatemplomban, melyet úrnapi körmenet követ. (Előtte fél 7:30-tól az oltárasztalok díszítése, 9:00-től gyónási lehetőség a templomban.) Az úrnapi körmenettel is kifejezzük az Oltáriszentségben köztünk lévő Úr Jézusnak hálánkat és hódolatunkat. Erre a közös szentmisére hívunk minden hívőt, több mise nem lesz a városban ezen a napon.
 2. A Férfi-kör következő találkozója szerdán 18:00-kor kezdődik az X-házban.
 3. A felnőtteknek szóló hittan és szentségi felkészítő pedig csütörtökön 18:45-kor ugyanott. Szeretettel várjuk a tagokat és az érdeklődőket.
 4. Pénteken Jézus Szíve főünnepe lesz, egyben az elsőpéntekesek látogatásának, áldoztatásának napja is.
 5. Júniusban a pénteki miséket megelőző szentségimádás keretében elimádkozzuk a Jézus Szíve-litániát.
Hirdetések 2024. május 19-én

Hirdetések 2024. május 19-én

Pünkösd (főünnep)

 1. A Férfi-kör következő találkozója szerdán, a felnőtteknek szóló hittan és szentségi felkészítő pedig csütörtökön 18:45-kor kezdődik az X-házban. Szeretettel várjuk a tagokat és az érdeklődőket.
 2. Az idei egyházmegyei napVeled! mottóval – szombaton kerül megrendezésre Kaposváron. Részletek az egyházmegye honlapján találhatók (a kaposvar.egyhazmegye.hu/egyhazmegyeinap oldalon).
 3. Szombaton, Szentháromság vasárnapjának előestéjén 17 órától imaórát tartunk a plébániatemplomban.
 4. Az Orbán-kápolna búcsúmiséje jövő vasárnap 11 órakor kezdődik. Aznap emiatt Bizén nem lesz szentmise.
 5. Idei napközis hittanos táborunkat, melynek része egy tihanyi kirándulás is, július 8. és 12. között tartjuk. Június 2-ig lehet jelentkezni a hitoktatóknál, a tábor alapdíja 20 ezer forint, melyre igényelhető kedvezmény (pl. több testvér esetén). 40 főt tudunk fogadni a táborban. A jelentkezésnél előnyt élvez az a diák, aki rendszeresen részt vett a vasárnapi szentmiséken, ministrált, a zenekar tagja; a templomi vagy a plébániai programokban részt vett, segített.
Hirdetések 2024. április 21-én

Hirdetések 2024. április 21-én

Húsvét 4. vasárnapja

 1. A Férfi-kör következő találkozója szerdán, a felnőtteknek szóló hittan és szentségi felkészítő pedig csütörtökön 18:45-kor kezdődik az X-házban. Szeretettel várjuk a tagokat és az érdeklődőket.
 2. A húsvéti idő péntekjein 17:15-kor kezdjük a plébániatemplomban az öröm útja imádságot.
 3. Az ifjúsági csoport következő találkozója szombaton 19 órakor kezdődik a plébánián.
 4. A hónap utolsó vasárnapján 11 órakor Bizén lesz szentmise.
 5. Az idei egyházmegyei napVeled! mottóval – május 25-én kerül megrendezésre Kaposváron. Részletek és jelentkezési lehetőség az egyházmegye honlapján találhatók (a kaposvar.egyhazmegye.hu/egyhazmegyeinap oldalon).
Hirdetések 2024. március 24-én

Hirdetések 2024. március 24-én

Virágvasárnap – Urunk szenvedésének vasárnapja

 1. Köszönjük a múlt vasárnapi perselyadományt, melyet a Szentföld javára továbbítottunk a püspökségen keresztül.
 2. Mivel március 25-e idén a nagyhétre esik, templomunk búcsúja, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe április 8-ra kerül át.
 3. Szeretettel hívunk mindenkit a nagyheti szertartásokra:
 • A virágvasárnapi szentmisét barkaszenteléssel és körmenettel kezdjük, Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve.
 • Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor Krizmaszentelési mise lesz a kaposvári székesegyházban, amelyet püspök atya az egyházmegye papságával együtt mutat be. 17 órakor kezdődik templomunkban a szentmise az utolsó vacsora emlékére, amit virrasztás követ. A ministránsokat 16:30-ra várjuk a templomban próbára.
 • Nagypénteken 10 órakor gyónási lehetőség a templomban, 10:30-tól ministránspróba. 15 órakor a temetőben imádkozunk keresztutat. Urunk szenvedésének ünneplése 17 órakor kezdődik passióval, kereszthódolattal és áldozási szertartással.
 • Nagyszombaton 10 órakor gyónási lehetőség a templomban, 10:30-tól ministránspróba. 18 órakor kezdődik húsvéti vigíliánk. A Fényünnepségből, Igeliturgiából, Keresztségi ígéret megújításából és az Eucharisztia liturgiájából álló szertatást a feltámadási körmenettel zárjuk.
 • Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepén 7 órakor megáldjuk a húsvéti ételeket. Szentmisét ünneplünk 9 órakor a plébániatemplomban, 11 órakor Gombán és 18 órakor a Boldog Gizella-templomban. Az óraátállítás miatt ettől a naptól kezdve az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.
 • Húsvéthétfőn 9 órakor a plébániatemplomban, 11 órakor pedig Bizén ünneplünk szentmisét.
Hirdetések 2024. március 3-án

Hirdetések 2024. március 3-án

Nagyböjt 3. vasárnapja

 1. Köszönjük a múlt vasárnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára.
 2. A plébániai Férfi-kör csatlakozik az egyházmegyénkben a papi hivatásokért meghirdetett andocsi zarándoklathoz. Indulás ma 13:00-kor a plébániatemplomtól.
 3. A püspöki konferencia által meghirdetett nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéssel összhangban kérjük a hívek tartósélelmiszer-adományait jövő vasárnapig. A sekrestyében várjuk köszönettel a cukor, tartós tej, liszt, olaj és egyéb tartósélelmiszer-adományt, amit karitász csoportunk állít össze a rászorulók számára és oszt ki húsvétra. Köszönünk minden adományt.
 4. Szerdán nem lesz szentmise a templomban.
 5. Csütörtökön megkezdődik a plébániaépület felújítása, melynek befejeztéig az X-házba (Dózsa Gy. u. 3.) költözik az iroda.
 6. Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk csütörtöktől szombatig Bellovics Gábor jezsuita atya vezetésével. Az esti szentmisékben lesznek az elmélkedések és a szentmisék idején gyónási lehetőség is lesz. Pénteken a Férfi-kör vezetésével imádkozunk keresztutat, szombaton pedig családos keresztútra hívunk mindenkit 16:15-től.
 7. A szombat esti szentmisében lesz az egyházmegyei rajzversenypályázaton induló marcali diákok kerületi fordulón elért eredményeinek kihirdetése.
 8. A bérmálkozásra készülők szüleit március 12-én 16:15-re várjuk az X-házba szülői értekezletre.
Hirdetések 2024. január 7.

Hirdetések 2024. január 7.

Urunk megkeresztelkedése

 1. A karitász csoport tagjainak megbeszélése a csütörtök esti szentmise után (kb. 17:30-kor) kezdődik a plébánián.
 2. A fatimai imaóra pénteken 16 órakor kezdődik a plébániatemplomban.
 3. A karácsonyi ünnepkör örömhíre, hogy „az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14). Ilyenkor kicsit „otthonosabban” gondolhatunk Istenre: az ő hajléka akár a miénk is lehet. Az ilyenkor szokásos szentelmény során, a ház megáldásakor közösen imádkozunk Istenhez az erényes otthoni életért és a gonosztól való oltalomért, majd meghintjük a ház akár összes helyiségét szenteltvízzel, hiszen Isten betölti a családi hajlékot, a közös életet; semmi nem idegen számára belőle. Aki szeretné otthona megáldását kérni, hagyja meg nevét, címét, elérhetőségét az irodában vagy a sekrestyében. Az otthon és a benne lakók megáldásának nincs költsége és minden évben lehet kérni. (Az áldásról bővebben ide kattintva lehet olvasni.)
 4. Urunk megkeresztelkedésének ünnepével zárul a karácsonyi idő és megkezdődik a nagyböjtig tartó évközi idő. Szombaton (jan. 13.) 9 órától segítséget kérünk a fenyőfák és a kültéri betlehem bontásában. Köszönjük előre is.
 5. Az iroda vezetékes telefonszáma a jövő héten még elérhető lesz, de utána csak a mobilszám marad (06 30 487 7541).
Hirdetések

Hirdetések

2018.04.22.

1.    Ma van Húsvét vasárnapja, a Jó Pásztor vasárnapja.

2.    A jövő héten keddtől este 18 órakor szentmise, pénteken 17.30-tól szentségimádás.

3.    Kedden 18.30-kor az X-házba összehívtam az Egyházközség Képviselő Testületet.

4.    Szerdán 16.30-kor az X-ház nagytermében szülői értekezletet tartunk az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek, 17 órakor a bérmálásra készülő gyermekek szüleinek.

5.    Május 3-án (két hét múlva szerdán) 17 órakor az X-ház nagytermében megbeszélés lesz a Mária Bisztricai zarándoklattal kapcsolatban. Akik csoportos biztosítást szeretnének kötni, azok hozzanak magukkal kb. 400- Ft-ot.

6.    Mivel az Új Ember és az Adorémus előfizetése megváltozott (rátértek a negyedéves előfizetésre), kérem 1 héten belül jelezzék, hogy kik kérnek Új Embert és Adorémus kiadványt, mert annyit fogok rendelni, amennyi tényleges elfogy.

Hirdetések

Hirdetések

2018. 04. 15.

  • 1. Ma van húsvét 3. vasárnapja.
  • 2. A héten hétköznaponként keddtől 18 órakor szentmise. Pénteken előtte fél órával az Öröm útját járjuk.
  • 3. Április 25-én (szerdán) 16.30-kor az X-ház nagytermében elsőáldozást előkészítő szülői értekezletet tartunk, 17 órakor bérmálást előkészítő szülői értekezlet lesz.
  • 4. Az elsőáldozáson és bérmáláson résztvevő hittanosok a következő hittanórán a hitoktatóiknak adják le a szentmisenaplójukat.
  • 5. A bérmálás május 13-án 11 órakor, az elsőáldozás június 3-án, Úrnapján lesz 9 órakor a plébániatemplomban.
 • 6. A Ludbreg és Mária bisztricai zarándoklat május 12-én lesz. Kérjük, hogy a jelentkezők fizessék be a 4.000- Ft-os útiköltséget. Csoportos biztosítás megkötésére is lesz lehetőség.
Ételszentelés a Marcali Plébániatemplomban

Ételszentelés a Marcali Plébániatemplomban

2018. április 1-én 7 órakor kezdődött a húsvét reggeli ételszentelési szentmise, melyre évről-évre egyre többen hozzák el húsvéti ételeiket a Marcali Plébániatemplomba. Ennek következtében a korábbi ún. csendes istentiszteleteket felváltotta az orgonás-énekes szentmise. Mindez a szokás a bibliai időkre vezethető vissza, amikor a zsidók az ünnepnek megfelelő ételeket, meghatározott sorrendben fogyasztottak. Napjainkra azonban már átalakult ez a tradíció a magyar ételeknek és íz világnak megfelelően. Sajátos hagyománya van például a székelyföldi húsvét reggeli ételszentelésnek. A húsvéti ételek megáldása régebben főleg vidéken volt szokásban, ahol a szépen feldíszített kosaraikban a hívek minden esztendőben elvitték a húsvét reggelihez elkészített sonkát, tojást, tormát, kalácsot, sőt a bort is. Marcaliban Kiss Iván c. prépost esperes-plébános úr szentelte meg az ízlésesebbnél-ízlésesebben összeállított kosarakban hozott különféle ételeket. A szentmise végén szentképek, a Marcali Katolikus Újság és a Spiritus egyházmegyei újság osztásával kívánt mindenkinek áldott, boldog húsvéti ünnepeket.

Húsvét vigíliája Marcaliban

Húsvét vigíliája Marcaliban

2018. március 31-én, Nagyszombaton 18 órakor kezdődött húsvét vigíliájának a szertartása, melyen több százan vettek részt a Marcali plébániatemplomban. Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr először megszentelte az új tűzet, majd erről gyújtották meg az új húsvéti gyertyát. Ezután ezzel az új húsvéti gyertyával vonultak be a templomba, ahol a húsvéti öröméneket Balogh Bálint kántor énekelte el. Majd a zsidó húsvétot az ószövetségi olvasmányok révén idézték fel. Ezt követően a dicsősséggel kezdődött meg a feltámadási szentmise, miközben megszólaltak a nagycsütörtök este óta néma harangok. A szentmise alatt a hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd Iván atya egy iskolás lányt és egy felnőtt fiatalt megkeresztelt, illetve egy másik fiatalt, pedig a bérmálás szentségében részesített. A feltámadási szentmise végén – az esős idő miatt – a feltámadási körmenetet csak a templomban lehetett megtartani, melynek során Iván atya áldást osztott a híveknek. A húsvéti ünnepek vasárnap reggel ételszentelési szentmisével, hétfőn, pedig gyermekek keresztelésével folytatódnak a plébániatemplomban.