Jézus testvérei kisközösség

Jézus testvérei kisközösség

Alakult: 1996 augusztus
Jelszavunk: „Szeress, Imádkozz, Szolgálj!”
Napi imánk: „Felajánljuk magunkat Jézus és Mária Szent Szíve által a Szentháromság dicsőségének szolgálatára.”
Színünk: Kék (Isten kegyelme)
Védőszentünk: Szent Veronika (A kendőt nyújtó)
Ünnep: Február 4.
Fő ünnepünk: Szentháromság vasárnapja

Lelki atyánk: Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános

Közösség vezető: Micsik Lászlóné, Erika

Tagok: Döbrei Sándorné, Rita
Takácsné Niklai Zsuzsanna
Nagyné Takács Mária
Pajor Csabáné, Erzsébet
Békési Károlyné, Katalin
Várnagy Attiláné, Éva
Tóth György
Markovics Jánosné, Edit
Ivánczi Ferencné, Mariann
Markos András

Vannak tiszteletbeli tagok is, akik különböző okok miatt távolabb élnek tőlünk.
Főbb feladataink: Szeretni az Urat és testvéreinket, ahogy Veronika tette.
Imáinkban hordozni minden reánk bízottat.
Szolgálatunk: Segíteni a sekrestyés asszonynak a templom és liturgikus kellékeinek a rendben tartásában.
A kórházban lévő betegek látogatása az atyával.
Kapálás a közösségi ház udvarán.
Éneklés: Zsoltár és Communio éneklés a vasárnapi 10 órás szentmisén. Előénekes: Nagyné Takács Mária és Takácsné Niklai Zsuzsanna.
Imaórák, közösségi összejövetelek, minden második kedd 17,30 óra, X-ház.
Célunk: Isten keresése, minden cselekedetünkben, Biblia tanulmányozásával, lelki olvasmányokkal, imádsággal.
Istenben elrejtett életünk elmélyítése.

„Aki imádkozik, az már hinni is tud.
Aki hisz szeret is, és aki szeretetben él szolgálni akar.
Mert istenszeretetünk legszebb bizonysága,
Ha Krisztusnak szolgálunk,
Aki itt él köztünk a szegényekben.”

Teréz anya