Browsed by
Author: Marcali Plébánia

2024. Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe

2024. Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe

2024. június 2-án, vasárnap 10 órakor kezdődött az idei úrnapi szentmise, majd a körmenet a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, valamint a Boldog II. János Pál pápa téren.

Az istentisztelet főcelebránsa Tomanek Ferenc Áron plébános volt, aki szentbeszédében az Oltáriszentség (Eucharisztia) jelentőségé hangsúlyozta. Az egyház tanítása szerint ugyanis az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére. Éppen ezért ezen az ünnepen – szerte a világban – kiviszik az utcákra és a terekre, hogy Isten szeretetét hirdessék mindenki számára.

A szentmisét követően Marcaliban is megtartották a hagyományos úrnapi körmenetet, és az ilyenkor szokásos liturgiát. A menet a templom főbejáratán vonult ki templomi zászlókkal és a hívekkel, majd pedig megkerülve az egész épületet, a négy kis „oltárnál” Ferenc atya – a liturgia keretében – az Oltáriszentséggel áldást adott az égtájak felé a városra és a lakóira is.

Az idei évben nem készültek kültéri lombsátrak, csak a kis asztalkák, melyeket a négy templom hívő közössége szorgos munkával díszített fel különféle virágokkal.

Köszönet mindenki munkájáért, hogy ismét sikerült szépen és méltóságteljesen lebonyolítani ezt a szép és magasztos ünnepet!

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Az Orbán kápolna búcsúját szentmisével ünnepelték

Az Orbán kápolna búcsúját szentmisével ünnepelték

2024. május 26-án, Szentháromság vasárnapján 11 órakor az Orbán kápolnában búcsúi szentmisét celebrált Tomanek Ferenc Áron marcali plébános.

Szentbeszédében az ünnep fontosságát emelte ki és a vasárnapi evangélium jelentőségéét hangsúlyozta ki a jelenlévőknek, illetve a hegytulajdonosoknak, gazdálkodóknak.

A szentmisét követően Ferenc atya megáldotta a kápolna előtt azokat az ételeket és italokat is, melyet Gelencsér Róbert világi elnök és felesége kínált a résztvevőknek. Az istentiszteleten Balogh Bálint kántor működött közre egyházi énekekkel.

Írta és fotók: Marcali Plébánia/Kiss Kálmán

Hősök Napja Marcaliban – Az egyházközség is koszorúzott

Hősök Napja Marcaliban – Az egyházközség is koszorúzott

2024. május 26-án, Szentháromság vasárnapján a város megemlékezést tartott a Hősök Napja alkalmából. Ünnepi beszédet Kőrösi András önkormányzati képviselő, az önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának elnöke, nyá. alezredes mondott. A műsorban közreműködött a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája.

A megemlékezésen koszorút helyezett el: dr. Sütő László polgármester és Bereczk Balázs, alpolgármester; a Marcali Bajtársi Egyesület; és a Honvéd Nyugállományúak Klubjának vezetői.

Továbbá a Marcali Római Katolikus Egyházközség nevében Tomanek Ferenc Áron plébános, Gelencsér Róbert világi elnök, Király Jenő templomatya és Dr. Gyulai Botond akolitus; a Marcali Református Egyházközség nevében Nagytiszteletű Fazekas Krisztián Árpád református lelkipásztor és Berta Árpád gondnok; továbbá a Marcali kulturális intézmények, iskolák, pártok és civil szervezetek vezetői, képviselői koszorúztak.

A résztvevők ezután gyertyát gyújtottak az első és második világháborús emlékműnél.

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Pozsonyi György

Bérmálás 2024

Bérmálás 2024

2024. május 18-án, szombaton 10 órakor kezdődött a bérmálás az idei esztendőben a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az ünnepi szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspöki – öt körkénybeli lelkipásztor közreműködésével – celebrálta, akit Gelencsér Róbert világi elnök és két bérmálkozó köszöntött; továbbá kérték, hogy szolgáltassa ki a bérmálás szentségét. A püspök szentbeszédében a bérmálás jelentőségéről, a Szentlélek állandó segítségül hívásáról, az Isten iránti elköteleződésről és a szeretet fontosságáról beszélt a fiataloknak.

Ezt követően a bérmálkozók egyenként bemutatkoztak és elmondták, hogy milyen bérmanevet választottak maguknak. Majd a Varga László püspök atya összesen 17 fiatalt részesített a bérmálás szentségében. Végül köszönetet mondott Tomanek Ferenc Áron marcali plébánosnak, és dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónak az eddigi munkájáért; a szülőknek pedig, hogy vállalták a bérmálást, és elkísérték gyermekeiket a Szentlélekkel való találkozásra.

Az istentiszteleten Patkó Imre, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és több pedagógus is részt vett. Közreműködött a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, továbbá Balogh Bálint kántor orgonán. A Szentlelket hívó és dicsőítő gitáros énekek mellett felhangzott Marco Frisina: Anima Christi című közismert dala is.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Hirdetések 2024. május 12-én

Hirdetések 2024. május 12-én

Urunk mennybemenetele (főünnep)

 1. A 9 órai szentmisében ünnepeljük a hittanosok elsőáldozását, szombaton 10 órakor pedig Varga László püspök atya a bérmálás szentségében részesíti a fiatalokat, akik részt vettek a bérmálási felkészítőn. Imádkozzunk értük, és ha tehetjük, vegyünk részt ezeken a szentmiséken, amelyek az egész plébániaközösség ünnepei.
 2. A májusi fatimai imaóra kedden 17 órakor kezdődik a plébániatemplomban.
 3. Az idei egyházmegyei napVeled! mottóval – május 25-én kerül megrendezésre Kaposváron. Részletek és jelentkezési lehetőség az egyházmegye honlapján találhatók (a kaposvar.egyhazmegye.hu/egyhazmegyeinap oldalon).
 4. Az Orbán-kápolna búcsúmiséje május 26-án 11 órakor kezdődik. Aznap emiatt nem lesz Bizén szentmise.
 5. Idei nyári táborunkat július 8. és 12. között szervezzük meg. A részleteket később hirdetjük.
Elsőáldozás 2024

Elsőáldozás 2024

2024. május 12-én, vasárnap 9 órakor kezdődött az idei évi elsőáldozás a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az ünnepi szentmisét Tomanek Ferenc Áron plébános celebrálta, aki összesen 33 negyedik osztályos hittanos gyermeket áldoztatott meg a Mikszáth és a Noszlopy iskolák tanulói közül.

A szertartás részeként, elsőként az elsőáldozók szülei megáldották a gyermekeiket, ők pedig ünnepi fogadalmat tettek. Majd pedig megköszönték a szülőknek, hogy elvezették őket a hit útján. Az egyetemes könyörgéseket a szülők, testvérek, a hitoktató és természetesen az elsőáldozók képviselői olvasták fel. Az elsőáldozási szertartás után a gyermekek egy közös imát mondtak el, amiben megköszönték Isten jóságát és szeretetét, valamint áldást kértek szüleikre, testvéreikre és barátaikra.

Az ünnepséget az elsőáldozók pedagógusai közül többen is megtisztelték jelenlétükkel a hívek sokasága mellett. A felkészítő hitoktatónő: Pozsonyiné Kiss Mária volt.

Az istentiszteleten a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar gitáros énekekkel, Balogh Bálint kántor pedig orgonán működött közre.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Hirdetések 2024. május 5-én

Hirdetések 2024. május 5-én

Húsvét 6. vasárnapja

 1. A Férfi-kör következő találkozója szerdán, a felnőtteknek szóló hittan és szentségi felkészítő pedig csütörtökön 18:45-kor kezdődik az X-házban (Dózsa Gy. u. 3.). Szeretettel várjuk a tagokat és az érdeklődőket.
 2. Az ifjúsági csoport következő találkozója szombaton 19 órakor kezdődik az X-házban.
 3. Jövő vasárnap a 9 órai szentmisében elsőáldozást ünneplünk, május 18-án (szombaton) pedig Varga László püspök atya a bérmálás szentségében részesíti a fiatalokat, akik részt vettek a bérmálási felkészítőn. Imádkozzunk az elsőáldozókért és bérmálkozókért, és ha tehetjük, vegyünk részt ezeken a szentmiséken, amelyek az egész plébániaközösség ünnepi alkalmai.
 4. Az idei egyházmegyei napVeled! mottóval – május 25-én kerül megrendezésre Kaposváron. Részletek és jelentkezési lehetőség az egyházmegye honlapján találhatók (a kaposvar.egyhazmegye.hu/egyhazmegyeinap oldalon).

Hirdetések 2024. április 14-én

Hirdetések 2024. április 14-én

Húsvét 3. vasárnapja

 1. Ezen a héten hétköznapokon nem lesz szentmise.
 2. A húsvéti idő péntekjein 17:15-kor kezdjük a plébániatemplomban az öröm útja imádságot.
 3. Május 20-ig rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk kétszer egy százalékáról. Aki 2018 óta rendelkezett már a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011-es technikai szám megadásával, annak nyilatkozata visszavonásig érvényes. Kérjük, aki ezt még nem tette meg, támogassa így is az egyház tevékenységét, abban az esetben is, ha nulla forintról rendelkezik, mert a nyilatkozók számát is figyelembe veszi az állam. Ez a támogatás az egyházmegyék költségvetéséhez adódik hozzá, míg az egyházi hozzájárulással a helyi plébánia fenntartását és tevékenységét segíthetjük. Szeretettel ajánljuk a nekemazegyhaz.katolikus.hu honlapon elérhető videókat, melyekben négy egyetemista járja be az országot és mutatja be egyházunk szerteágazó tevékenységét. Egyben jó végiggondolni mindannyiunknak: „mit jelent nekem az Egyház?” és „mit teszek én az Egyházért – melynek tagja vagyok”?
 4. Az idei egyházmegyei napVeled! mottóval – május 25-én kerül megrendezésre Kaposváron.
  Részletek és jelentkezési lehetőség az egyházmegye honlapján találhatók (a kaposvar.egyhazmegye.hu/egyhazmegyeinap oldalon).
A Marcali Karitász Csoport is kapott támogatást a 2024. évi jótékonysági Polgári Bál bevételéből

A Marcali Karitász Csoport is kapott támogatást a 2024. évi jótékonysági Polgári Bál bevételéből

2024. április 9-én, kedden este 17 órakor a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában adták át az idei jótékonysági Polgári Bál bevételét.

Az egyesület képviseletében Szaka Zsolt elnök, dr. Pozsonyi Márk és Ódor Barbara örömmel adták át négy civil szervezetnek az egyenként 500.000-500.000- Ft-os adományt, melyet a 2024. március 23-án megrendezett estély bevételéből gyűlt össze.

A mostani alkalommal a Katolikus Karitász Marcali Csoportja is részesült az anyagi támogatásból, melyet Sávoly Andrea vezető vett át. A további támogatottak: a Baglas Néptáncegyüttes, a Marcali VSZSE, valamint a Marcali Hétszínvirág Általános Iskola és EGYMI.

A szervezők megköszönték az adományozók nagylelkűségét, mely összeg a belépőjegyek, tombola és különféle felajánlásokból gyűlt össze; továbbá az érintett szervezetek munkáját, melyet a városért tettek.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

A békéért imádkoztunk

A békéért imádkoztunk

2024. április 8-dikán csatlakozva a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felhívásához, templomunkban, a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia búcsúnapján, különösen is nagy tisztelettel imádkoztunk a békéért.

A KÉSZ tagjai mellett velünk voltak egyházközségünk és az imakörök lelki vezetőnk, Tomanek Ferenc Áron atya, s lélekben azok a hívek, Rózsafüzér társulatunk tagjai, akik otthonukban mondták velünk, 17 és 18 óra között a középkori imádságot: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus…”.

Köszönjük szépen a megjelenteknek, ezt meghittséggel, áhítattal teli órát, melyben elhangzott az Úr angyala imádság, s felcsendült a Béke fejedelme népének pár sora:

„Szűz Mária Szíve, béke példaképe,…közbenjárónk légy te!… Szüntesd meg a világ háborgó tengerét… Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!”

Végezetül elénekeltük a Boldogasszony Anyánk (1774), régi magyar himnusz néhány versszakát.

Írta: Gálné Végh Edit

Fotó: Kiss Kálmán