Elbúcsúzó és bemutatkozó szentmise a plébániatemplomban

Elbúcsúzó és bemutatkozó szentmise a plébániatemplomban

2023. augusztus 13-án, vasárnap 10 órakor szentmisével kezdődött az ünnepség Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, melynek keretén belül Kiss Iván c. prépost, plébános mintegy 30 évi marcali lelkipásztori szolgálat után elbúcsúzott; Tomanek Ferenc Áron új plébános pedig először mutatkozott be a nagy nyilvánosság előtt.

Az ünnepi istentiszteletre, melyet a Marcali Római Katolikus Egyházközség szervezett, eljött Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Dr. Sütő László Marcali város polgármestere; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Göntérné Dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője; Bereczk Balázs alpolgármester; Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője; Pápainé Dr. Káplár Orsolya, aljegyző; továbbá Hosszú András, Kőrösi András, Kesztyűs Attila, Kutor Veronika, Dr. Mészáros Géza, Miszi Zsuzsanna, Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; továbbá a városi intézmények, iskolák, civil szervezetek vezetői, az egykori egyházközségi világi elnökök, az X-es alapítók, és több meghívott vendég.

A főbejáraton való méltóságteljes bevonulást követően elsőként Dr. Gyulai Botond akolitus, az egyházközség képviseletében mutatta be a jelenlévőknek és köszöntötte az új plébánost, Tomanek Ferenc Áront. Ezután Kiss Iván atya itteni működéséről mondott el néhány statisztikai adatot: mintegy 3500 embert temetett, 2000-et keresztelt és 500-at esketett a városban 30 év alatt. A virágcsokrot Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna adta át. Majd ezután Király Jenő templomatya köszönte meg Kiss Iván c. prépost, plébános 30 éves papi szolgálatát és egy ízléses rózsa-kosarat adott át hálája jeléül.

Szentbeszédében Iván atya hálát adott a Jó Istennek az elmúlt 30 éves papi szolgáláért, melyet Marcaliban tölthetett. Kiemelte, hogy időnként „pofonokat” is kapott Istentől, de ezeket mindig átvészelte. Csakúgy azokat is, amiket korábban kapott, hiszen „nehéz időkben” lett pap, de kitartott végig a hite mellett. Hálát adott, hogy csaknem 10 évig itt működött az Egyházmegyei Karitász központ, megtanult – segítőivel együtt – együtt sírni a sírókkal és együtt nevetni az örvendezőkkel. A beszédében kihangsúlyozta, hogy működése során sokféle emberrel találkozott, miközben megtanulta, hogy a másikat el kell fogadni, nem feltétlenül megtéríteni kell őket, hanem együtt dolgozni a közösségért, a városért.

Nagy öröme, hogy most ismét eljöttek az X-es fiatalok, az alapítók. Miközben kiemelte, hogy éppen a fatimai kegyszobor Marcaliba érkezése volt az, ami annakidején életre hívta az X-es közösséget. Az utolsó külföldi zarándoklata pedig szintén Fatimába vezetett, ahol a jelenések 100. évfordulóján volt ott a marcali zarándoktársakkal, imaköri tagokkal. Csakúgy hálát adott a közösségekért, amelyek sorra alakultak a 90-es években, és a rengeteg zarándoklatért, melyek során bejárhatta szinte egész Európát.

Iván atya hálát adott a szeretetért, és a szeretetlenségért is; hangsúlyozta, hogy 30 éve nem mindenki fogadta nagy lelkesedéssel, amit sokszor meg is tapasztalt, de mégis meg tanult imádkozni az ellenségeiért is. Szerencsére azért akadt sok jó ember, és segítő szándék is.

Végül hozzátette még, hogy hálát ad Istennek, hogy el tudta fogadni a betegségeket. Megköszönte a segítők munkáját, akik akár csak egy pohár vizet is adtak neki. Valamint hálát adott az új lelkipásztorért, aki majd ugyanúgy vezeti a „nyájat”.

A szentmise végén Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Dr. Sütő László Marcali város polgármestere szólaltak fel és köszönték meg a plébános lelkipásztori munkáját.

A 30. évforduló alkalmából szervezett ünnepi istentiszteleten Tóth Eszter Ágnes elszavalta Sík Sándor: Te Deum című versét, valamint a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, Balogh Bálint marcali és Pécsi László keszthelyi kántor működött közre. A szentmisén Wolf: Ave Maria című közismert éneke is felhangzott.

A Himnusz eléneklése után, a kivonuláskor, 30 szál rózsával köszönte meg a Marcali Római Katolikus Egyházközség Iván atya három évtizedes elkötelezett, elhivatott papi munkáját. Az első szálat stílusosan Király Jenő templomatya adta át az oltár előtt, míg az utolsót Gelencsér Róbert világi elnök a templom bejáratánál. A meglepett plébános mosolyogva fogadta a virágokat és a jókívánságokat, miközben többekkel kezet is fogott és sokaknak áldást adott.

Az ünnepséget követően a résztvevőket az egyházközség közösségi házában vendégül látták szendvicsekkel és házi készítésű süteményekkel, továbbá frissítőkkel, valamint borokkal is.

Erre az alkalomra az egyházközség egy különszámot adott ki a Marcali Katolikus Újságból, amely a „30 év a 300-ból” címet kapta és az Iván atyával kapcsolatos emlékeket, eseményeket idézi fel 32 oldal terjedelemben. A kiadvány, melyből mindenki ingyen kapott egy példányt, teljesen színesben készült a Marcali Domonkos Nyomdában. Megjelenését Marcali Város Önkormányzata is támogatta. Köszönet a nagylelkű támogatásért!

Comments are closed.